Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Knotwilg

In De Knotwilg zitten plm. 12 leerlingen.
Juf José Osterhaus en juf Sanne van Santen zijn de leerkrachten van de groep; juf Sanne op woensdag.
Jacqueline Schalkwijk is onderwijsassistent in de groep.
Deze groep krijgt het lesstofaanbod van groep 2 en 3.