Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Kastanje

In De Kastanje zitten plm. 10 leerlingen.
Juf Natascha is de leerkracht van de groep.
Deze groep is de ASS-structuurgroep van De Rotonde.
Het lesstofaanbod varieert van groep 4 tot en met groep 8.

Vriendschap is... goede afspraken maken met elkaar.