Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Hazelaar

In De Hazelaar zitten plm. 13 leerlingen.
Juf Nynke en juf Esther zijn de leerkrachten van de groep; juf Esther maandag en woensdag.
Deze groep krijgt het lesstofaanbod van groep 6 en 7.

Vriendschap is... samen sterk staan!