Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Linde

In De Linde zitten plm. 12 leerlingen.
Juf Erica en juf Marleen zijn de leerkrachten van de groep; juf Marleen op de woensdag.
Deze groep krijgt het lesstofaanbod van groep 7 en 8.

Vriendschap is... elkaar op een goede manier zien.