Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Eik

In De Eik zitten plm. 15 leerlingen.
Juf Marleen en juf Maria zijn de leerkrachten van de groep; juf Marleen op maandag en dinsdag en juf Maria van woensdag t/m vrijdag .
Deze groep krijgt het lesstofaanbod  van groep 3 en 4.